Thursday, March 21, 2013

Anonsman Le Combat (Official Trailer)

This is the official trailer of the Haitian Creole version of "Le Combat."  This is an African move that shows the power of Christ over Voodoo.  This trailer includes English subtitles.Depi lè Dansou pran desizyon aksepte Jezi, fanmi’l ak tout lot moun nan bouk la tounen kont li. Tonton’l ak lòt frè’l yo al kay yon premye wougan pou yo te tou yell. Yo echwe.

Yon dezyèm bòkò pwomèt li lap fè tout bouk la jwenn jistis li ak ni Dansou, ni pastè a. Li ba’l yon poud pou’l simen devan pòtay kay la pou Dansou, men Dyab la fouye tou’l, li tonbe ladann. E Bondye itilize pyèj sa’a pou li sove tonton’l ak tout madanm li.

Fim sa gen anpil sispens ak istwa kap rive tout tan nan vil ak vilaj nou yo. Lè’w chwazi chimen Syèl la, ou pap regrèt.

Pwovèb 29:25
Si ou pè sa moun ap di, ou antrave. Men, si ou mete konfyans ou nan Seyè a, ou pa bezwen pè anyen.


P.S.  Please pray for me as I seek the Lord's direction in my work situation; to renew with HAS (Hospital Albert Schweitzer), or to join HUM (University Hospital Mirebalais)/PIH (Partners in Health).

This movie is available for purchase online at Equipping the Saints.  It includes English and Spanish subtitles.